top of page

HET LEVENSBORD® (ook online)

Wil je leren vertrouwen op je intuïtie zodat je keuzes maakt die kloppen?  Het levensbord

is de ratio te slim af en verrast het brein met inzichten die vanuit het onbewuste omhoog komen. Daar zijn namelijk jouw echte diepe verlangens, je drijfveren en dromen opgeslagen.   

En dat wat je voelt en dus zeker weet daar durf je actie op te zetten.  Jouw eigen wijsheid komt naar boven.


In 3 stappen leer je:

  • Wat zijn mijn oorspronkelijke talenten?

  • Wat is mijn grootste verlangen en welke uitdaging moet ik aangaan?

  • Hoe stop ik met mijzelf te saboteren?

  • Wat is mijn plan?
     

Het levensbord is effectief bij:
Re-integratie, persoonlijke ontwikkeling, outplacement, loopbaanbegeleiding, ondernemersbegeleiding, studie-keuze advies en als onderdeel van een teamtraject. 

Het levensbord kan worden opgevolgd door het verdiepende programma:
Gids naar Eigen Wijsheid.  

 

Kennismaken met het levensbord®-online voor HR-adviseurs en managers:

Wil jij dat medewerkers hun potentieel volop kunnen inzetten zodat zij het beste van zichzelf benutten en ontdekken hoe zij hun uitdagingen aan kunnen gaan?

Bureau Cato_8A3A7064.jpg

KLANTERVARINGEN

“Ik ben door het spelen van het levensbord tot verbluffende nieuwe inzichten gekomen en heb patronen doorbroken die me onbewust al die tijd in de weg hebben gezeten. Ik durf nu al stellen dat het een "life-changer" is.”

— Richard Pieters

GEDACHTEGOED & VERANTWOORDING

Iedereen wordt geboren met gaven en aangeboren talenten. Maar als kind gaan we makkelijk afwijken van ons authentieke zelf. Anderen vinden ons aardiger wanneer we behulpzaam zijn, rustig spelen, de pias uithangen, geen vragen stellen etc. We gaan ons aanpassen en verzamelen een reeks aan overtuigingen waardoor het lastig wordt om trouw te zijn aan wie we in de kern zijn. We gaan er zelf in geloven dat we te gevoelig, te druk of te excentriek zijn. We raken onzeker en gaan dingen doen die passen bij dat opgelegde beeld.

Achter de grootste blokkades en onzekerheden verschuilen zich krachten die uniek zijn. Wanneer we met deze blik naar mensen kijken dan tillen we hen op en laten hen door de spiegel van grootsheid kijken naar hun ware zijn. Ik wilde een coach-instrument maken wat mensen zou helpen om trouw te worden aan hun verlangens. Want onze dromen zijn het verlengstuk van onze talenten. Ze vertellen ons waartoe we in staat zijn. Het stuurt ons tekenen op ons pad die ons herinneren aan wie we in wezen zijn. Dat pad leren volgen is levenskunst. Je intuïtie wijst je de weg.   

Bureau Cato_8A3A6972.jpg
IJsberg-Bureau-Cato.jpg

Ons onbewuste vertelt ons hoe we werkelijk over iets denken. Daar weten we wat klopt. Wanneer we diepgaandere keuzes moeten maken dan doet dat een appél op onze waarden, drijfveren, behoeften, emoties en op onze oorspronkelijke talenten. Wanneer we de lijn naar beneden kunnen brengen (zie infographic) dan krijgen we steeds meer toegang tot wie we in de kern zijn. 

Niet alleen wat we kunnen maar wat ons aanspreekt, wat ons raakt, zegt iets over ons potentieel aan talenten. Als we ons richten tot wat er nog niet tot bloei is gekomen, maar in de kern wel aanwezig is, dan voelen we bevrijding.
Het bevrijden van ons potentieel gaat vaak gepaard met opluchting en herkenning.
Wat ons tegenhoudt zijn onze eigen angsten. Het aangeleerde ego belooft ons niet veel goeds wanneer we werkelijk onszelf durven zijn. Want onze ware ik tonen wordt vaak (onbewust) ontmoedigt. Er is moed voor nodig om in de wildernis te gaan staan en trouw te zijn aan de missie die zich vanuit ons levenspad laat zien. 

 

MIJN INSPIRATIEBRONNEN

Het levensbord© is gebaseerd op positieve psychologie, Voice-dialogue, story-telling, neuro-wetenschappelijk onderzoek, oosterse zienswijzen en oude wijsheid (archetypen).    

Bij het ontwerpen van het levensbord heb ik er vooral op gelet dat het moest aanzetten tot gebruik van de intuitie. Want ons lichaam liegt nooit, daar is opgeslagen wat we diep van binnen weten. Als coach wilde ik iets maken wat de klant helpt om de eigen wijsheid te leren volgen en mij als coach steunt om het te laten gebeuren. 
 

Ik wilde een integrale benadering centraal stellen die inzicht geeft in de dynamiek tussen levensgebieden. Want wanneer we voor keuzes staan die impact hebben dan heeft dat een effect op meerdere levensgebieden. Het overzien van het grote geheel geeft rust en zet aan tot actie.  
       

Nb. Als kind was tekenen en schrijven al een passie. Ik ging mij daarvoor schamen omdat ik het niet kon laten om iets van mijzelf te laten zien. Zie verder mijn levensverhaal.

Bureau Cato_8A3A7563.jpg
afbeelding-kennis-over-het-brein.png

KENNIS OVER
HET BREIN

Hier kun je een zin toevoegen.

Inspirerende verhalen

Hier kun je een zin toevoegen.

UITDAGENDE OEFENINGEN

Hier kun je een zin toevoegen.

In verbinding met elkaar in gesprek

Hier kun je een zin toevoegen.

bottom of page