top of page
  • Cato Pater

Klantgericht denken bij kwetsbare mensen


Kees Vissers: (Afdelingshoofd Detacheringen SW, loonkostensubsidie gemeente Groningen)

Tijdens zijn bezoek slaat Kees de Happinez-kalender ergens open. Hij vertelt wat hij leest: ‘Onvoorwaardelijk liefhebben betekent dat je de ander volledig accepteert en vrijlaat op zijn ontwikkelingspad’. Auteur: Iteke Weeda.

‘Toevallig’, zegt hij. Het past mooi bij zijn verhaal.

‘Mensen met een arbeidsbeperking moeten we zien als klant. Leren aansluiten bij hun behoeften zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten, is belangrijk’, zegt Kees. ‘We moeten niet vóór hen gaan denken en spreken maar hen de ruimte geven zodat zij zelf kunnen aangeven waar zij behoefte aan hebben. Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak veel meegemaakt; ze zijn kwetsbaar, daarom vraagt het laten participeren van deze mensen op de arbeidsmarkt brede kennis en ervaring. Met ons team proberen we continue nieuwe inzichten op te doen zodat we deze opdracht naar ons beste kunnen uitvoeren’.


Bureau cato:

Door mensen met een arbeidsbeperking, middels TalentenTypes, te laten ontdekken wie ze zijn leren zij zichzelf te waarderen. Vaak onderschatten zijzelf en anderen hun mogelijkheden. Bij het ontwikkelen van de methodiek 'Gids naar Eigen Wijsheid' vond ik het belangrijk dat ik een compleet concept zou maken waardoor mensen hun inzichten kunnen omzetten in gedrag. De definitie op positieve gezondheid van Dr. Machteld Huber is daarbij het uitgangspunt; we laten ervaren dat alle levensgebieden op elkaar reageren wanneer we verandering beogen. Omdat stress vaak een thema is, hebben we hartcoherentie-training geintegreerd. Iedere sessie begint met ademhalingsoefeningen; er is dan een rustig hartritme en dus een rustig brein. Een app beloont de vorderingen direct.

Professionals leren met 'Gids naar Eigen Wijsheid' om draagvlak (in de levensgebieden) te creëren zodat er een bewuste stap kan worden gezet.


34 weergaven
Ik wil direct een berichtje als Bureau Cato weer een inspirerend blog deelt!

Je aanmelding is verwerkt! Het eerste bericht komt binnenkort in je mail.

bottom of page