top of page
  • Cato Pater

Het hart als kompas voor organisaties in transitie

'Terwijl de meeste artsen vragen: 'Hoe voelt u zich?', zegt de cardio-energetische geneeskunde: 'Hoe voelen anderen zich bij u in de buurt?.

Vanuit de cardio-energetica bezien is psychologisch, spiritueel en fysiek welzijn niet zozeer een kwestie van zelfvervulling, als wel energetisch in balans zijn met alle harten en de energie om je heen'.


Deze tekst uit: 'Het geheugen van het hart', van Paul Pearsall voedt mijn nieuwsgierigheid nu ik een rol mag vervullen in het begeleiden van transities binnen organisaties.


We zitten continue in elkaars hart-energie.

Dit wordt aangetoond door het Electro Cardio Gram (ECG), een onderzoeksinstrument wat de energie van het hart buiten het lichaam meet. Maar daar stopt het natuurlijk niet!


Pearsall doet onderzoek in de cardio-energetica en verbindt kennis vanuit oude wijsheid (Hawaïaanse voorouders), moderne fysica, psychofysiologie en cardiologie.


Ons hart lijkt niet alleen een pompende spier te zijn maar een info-energetisch orgaan vervuld met intelligentie en wijsheid. Ons dominerende brein, wat vanuit z'n hoge troon ons wijsmaakt dat controleren en ordenen tot nieuwe inzichten en zelfbehoud leidt, heeft wellicht z'n langste tijd op deze superieure plek gehad. Vasthouden aan het oude lijkt geen optie meer te zijn.


Net als in de tijd dat de aarde nog plat was komt er steeds meer bewijs voor de inzichten en vermoedens vanuit de cardio-energetica. Met de verhalen van ontvangers van een donorhart en hun naasten kunnen we er niet meer omheen: het verkrijgen van een nieuw hart gaat gepaard met het verkrijgen van informatie en inzichten die de persoon niet bekend zijn. Het hart heeft een eigen wijsheid, een hartcode of ziel en heeft een zendruimte van meer dan 300.000 km zegt Pearsall. Wie eenmaal vanuit het hart verbonden is zal elkaar altijd, ongeacht tijd en ruimte,blijven aantrekken. Wellicht dat daarom ook tweelingen een signaal krijgen wanneer de ander in gevaar is? Zij kennen elkaars hartcode....Van mijn broer en zus weet ik dat het zo werkt.


Ook cardioloog Sandeel Jauhar, doet deze opmerkelijke uitspraken over het hart in zijn boek: 'Het hart, het verhaal van ons meest wonderbaarlijke orgaan'.

Hij concludeert dat een getransplanteerd hart onmogelijk op dezelfde manier kan reageren als het eigen hart; het heeft een relatief vlakke reactie op emoties. Met andere woorden: ons hart heeft een unieke code. We dragen allen de wijsheid met ons mee die we nodig hebben om ons leven betekenis te geven.


Wanneer ik klanten begeleidt die hoog in hun emotie zitten dan laat ik hen voordat we starten met mijn levensbord® ademoefeningen doen. Want wanneer we vastzitten in onze pijn dan zitten we verstrikt in de boodschappen van de ratio die vooral verdeeldheid en angst predikt.

Het hart daarentegen is gericht op verbinding en heling.

Liefde is de krachtigste vorm van energie, het helpt ons om los te laten en niet meer te hoeven weten waarom de dingen zo zijn gebeurd. Zo bereiken we een staat van rust.


'Liefde is de brandstof voor ons fysieke en spirituele lichaam. Alle uitdagingen in het leven zijn lessen in een aspect van liefde. Hoe we op deze uitdagingen reageren, wordt opgeslagen in ons celweefsel: we leven in de biologische gevolgen van onze biografische keuzen'. Uit: Carolyn Myss, Anatomie van de ziel.


In het groot is een organisatie een verzameling van DNA waarin ervaringen zijn opgeslagen die tot uiting komen in patronen, gewoonten en regelgeving.

De vraag is of dit DNA dienend is aan 'de droom', zoals Simon Sinek dat zo mooi zegt. Want je kunt beter het verlangen aanspreken dan onbezielde veranderingen opleggen. Emotionele energie is tenslotte de ware drijfveer van het menselijk lichaam en de menselijke geest.


Wil je mensen meekrijgen spreek dan de taal van het hart. Mensen voelen of er een ego-belang, een dubbele agenda, onder zit of dat het contact puur en oprecht is, gericht op de verbinding.


Koplopers worden steeds vaker getraind in harts-communicatie zodat zij vertrouwen uitstralen, het goede doen, de dingen op de juiste manier doen en de verbeelding aanspreken waardoor er in gedeelde wijsheid een andere weg kan worden gevonden.


Want wanneer er rust ontstaat dan verdwijnt verdeeldheid. Vanuit rust gaan we andere dingen zien. 'Het zien vormt de basis van het weten: alle kennis ontstaat vanuit het zien'. Uit: De Tao van Fysica, Fritjof Capra.


Zou het geen mooie intentie kunnen zijn om in huidige transities waarin verbinden het toverwoord is en dus integraal samenwerken het credo dat we het schot tussen ons brein en ons hart laten vallen en ons vooral afstemmen op wat ons verbindt? Zou dat niet onze grootste uitdaging kunnen zijn?


Autobiografisch:

Als tiende kind in een roerig gezin was het volgen van mijn hart de enige optie zo bleek. Anders werd ik ziek. Het ziekenhuis was dan ook mijn woning. Daar ontstond mijn interesse voor de medische wetenschap en vooral: wat zij blijkbaar niet weten. Als jong-volwassene werd ik gegrepen door het mysterie van wat ik nu intuitie noem. Ik las mij suf en bestookte mijn net geintroduceerde zwager die geneeskunde studeerde met vragen waar hij klinische antwoorden op gaf. Ik miste daarin de verklaring voor wat mijn gevoel mij vertelde.

Gelukkig zijn er nu steeds meer medici die werelden verbinden en zich openstellen voor hetgeen zij nog niet kunnen vastpakken maar waarvan hun voelhorens zeggen dat er meer is tussen hemel en aarde.

Jaren geleden heb ik het levensbord® ontworpen om mensen en organisaties te begeleiden zodat zij hun hart leren volgen. Want dat klopt. Een inspirerend event, verbindende (groeps-) trajecten of een reis in Persoonlijk Meesterschap? Benader mij om mee te denken in uw avontuur.8 weergaven
Ik wil direct een berichtje als Bureau Cato weer een inspirerend blog deelt!

Je aanmelding is verwerkt! Het eerste bericht komt binnenkort in je mail.

bottom of page